Voorwaarden Covid-19

Afspraak kan NIET doorgaan wanneer ten minste één van de volgende vragen met een 'ja' wordt beantwoord:

 •  Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt?

 • Heeft u (ook milde!) symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38 C)?

 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?

 • Heeft u op dit moment covid-19?

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?

 • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?

 • Bent u in thuisisolatie? 

Mogelijk uitgestellen afspraak wanneer ten minste één van de volgende vragen met een 'ja' wordt beantwoord:

 • Bent u 70 jaar of ouder?

 • Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verminderd is? 

Huisregels tijdens Covid-19 

 • Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM):

 • Geen handen geven

 • Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

 • Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden

 • Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk

 • Cliënten komen alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij

 • Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen

 • Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis 

 • Neem een eigen handdoek mee