Zoeken
  • Osteo.Center Osteopathie

Behandeling osteopaat in Amsterdam bij schouderklachten.

Bijgewerkt: 25 nov 2020

Osteopathie bij schouderklachten


Schouderklachten

  • Hoe vaak komt het voor: Gemiddeld zien huisartsen 35 nieuwe schouderklachten op 1000 patiënten per jaar. Daarnaast is de prevalentie gemiddeld 3,1% per huisartsenpraktijk. In werkelijkheid ligt dit percentage hoger aangezien 40% van de mensen met schouderklachten hiervoor de huisarts niet bezoeken.

  • Beloop: Schouderklachten hebben vaak een langdurig beloop en komen dikwijls weer terug. Van alle patienten die bij de huisarts zijn gweest is 30% na 6 weken hersteld. Dit percentage loopt op tot 50% na 6 maanden en 60% na een jaar.

  • Symptomen: De schouder is een gewricht bestaande uit drie botten namelijk het schouderblad, bovenarm, het sleutelbeen en het borstbeen. Aan deze botten hechten spieren aan en lopen zenuwen en bloedvaten de arm in. Door de vele structuren waaruit de schoudergordel bestaat kunnen de klachten zich in de gehele schoudergordel bevinden. Denk hierbij aan klachten rond de schouderkop, nekklachten, rugklachten, borstklachten en tintelingen/pijn in de arm.

De gegevens zijn afkomstig uit de NHG-standaard schouderklachten.


Anatomie van de schouder

Het schoudergewricht is het gewricht tussen de bovenarm en het schouderblad. De bovenarm vormt de kop van het gewricht en het schouderblad vormt de kom. Het gewricht wordt gestabiliseerd door een ring van kraakbeen en het kapsel. De schoudergordel bestaat uit het schouderblad, bovenarm, sleutelbeen en borstbeen. Aan deze botten hechten spieren aan vast de alle kanten uit lopen. Vanuit het schouderblad lopen spieren die verbonden zijn met de schedel, nek, rug en zelfs het bekken. Vanaf het sleutelbeen lopen spieren die een verbinding maken met het borstbeen, ribben, kaak en schedel. Tussen al deze spieren en botten lopen bloedvaten en zenuwen die de arm in en uit lopen. Deze bloedvaten verzorgen de stofwisseling van de arm en de zenuwen verzorgen de arm van informatie.


Relatie schouder tot de rest van het lichaam

Zoals hierboven beschreven is de schouder veel meer dan alleen het gewricht. Zonder de schoudergordel heeft de schouder maar een beperkte bewegelijkheid. De schoudergordel bestaat uit het sleutelbeen, schouderblad en bovenarm die relaties hebben met de rest van het lichaam:

  • Sleutelbeen: Het sleutelbeen heeft aan de ene kant een gewricht met de schouderkop en aan de andere kant een gewricht met het borstbeen en de 1e rib genaamd het SC gewricht. Het sleutelbeen kan om zijn as roteren, naar voren, achter, beneden en omhoog bewegen. Wanneer de mobiliteit van het SC gewricht niet goed verloopt kan dit de andere kant van het sleutelbeen beïnvloeden en resulteren in een probleem rond de schouderkop.

  • Schouderblad: Het schouderblad heeft aan de ene kant een gewricht met de schouderkop en aan de andere kant heeft het geen andere connectie met botstructuren. De stabiliteit van het schouderblad is hierdoor afhankelijk van de spieren. Spieren van het schouderblad bestrijken een heel groot gebied. Het schouderblad is door middel van spieren verbonden met de onderrug, middenrug, nek, schedel en ribben. Dit betekent dat wanneer de rug, nek, en ribben niet goed bewegen dit van invloed kan zijn op de stabiliteit en bewegelijkheid van het schouderblad. Een probleem in de rug, nek en/of ribben kan op deze manier klachten rond de schouder ontwikkelen.

  • Bovenarm: De bovenarm vormt de kop van de schouder aan de ene kant en de elleboog aan de andere kant. De elleboog bestaat uit het uiteinde van de bovenarm en het spaakbeen en ellepijp. De bewegelijkheid van het spaakbeen en ellepijp zijn weer afhankelijk van de pols en de spieren die zich hier aan vasthechten. Bewegingsverlies of spierspanningen in de pols, hand en/of elleboog kunnen de mechaniek van de bovenarm beïnvloeden en daarmee het schoudergewricht. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van schouderklachten.


Wat doet een osteopaat bij schouderklachten

Bij een schouderklacht kijkt de osteopaat naar de schouder in zijn geheel. Het schoudergewricht werkt samen met de schoudergordel. De overbelasting kan plaatsvinden in het schoudergewricht maar is dit ook de oorzaak of ontstaat de overbelasting door een compensatie van een ander probleem? De osteopaat onderzoekt de gehele schoudergordel en de verbindingen die het heeft met de rest van het lichaam. Daarnaast kijkt de osteopaat ook naar de functie van de schouder in het lichaam. Tijdens lopen en rennen is de schouder namelijk erg belangrijk voor het behouden van evenwicht en voor het roteren en strekken van de rug. Probeer maar eens te rennen zonder je schouder te bewegen dat gaat niet zo makkelijk. Dit betekent dat een probleem in de enkel, knie en/of heup ook zijn invloed kan hebben op het functioneren van de schouder. Verlies van functie in het lichaam waarvoor we compenseren ontstaan door een doorgemaakt ongeluk, operatie (ook in de buik), bevalling, ontstekingen, eenzijdige belasting (computerwerk), stressvolle periode, kneuzingen en een val. Door de oorzaak van de overbelasting aan te pakken zullen de klachten herstellen en voorkomen we dat ze terugkomen.